Hypnotische maagband


Bijscholing Hypnotische Maagband

De basis van de Hypnotische Maagband is het succesverhaal van de chirurgische maagband voor mensen die aan een gevaarlijke vorm van obesitas lijden. Allereerst is het goed om iets te lezen over de chirurgische maagband, om dan te lezen welke bijscholingsmogelijkheden er zijn voor hypnotherapeuten om opgeleid te worden om verantwoord een hypnotische maagband te installeren en te begeleiden.

 

Chirurgische maagband

Chirurgische maagband

De hypnotische maagband is afgeleid van een chirurgische maagband, waarbij onder narcose een band om de maag wordt aangebracht, waardoor de bovenkant van de maag verkleind wordt. Dit heeft tot gevolg, dat met een kleinere hoeveelheid eten er al snel een verzadigingsgevoel ontstaat. Al was het alleen maar omdat er ook daadwerkelijk geen vaste voeding meer bij kan. Deze maagband brengt diverse risico’s met zich mee en is maar voor een beperkte groep mensen geschikt. (Op You Tube wordt d.m.v. een animatie e.e.a. helder in het Engels uitgelegd.)
Nu blijkt, dat voor een grote groep mensen deze zelfde effecten onder hypnose ook bereikt kunnen worden. Dit is risicovrij, mits dit gedaan wordt door een hiertoe goed opgeleide hypnotherapeut, die rekening houdt met contra-indicaties.

 

Hypnotische maagband 

Het grootste kenmerk van de hypnotische maagband is dat de maag de illusie heeft kleiner te zijn dan anders, waardoor al snel een verzadigingssignaal naar de hersenen gaat, die op hun beurt maken dat verder niet meer gegeten kan en gaat worden.

Wanneer hierbij gesuggereerd wordt, dat dit gevoel al ontstaat bij het eten van een kleine hoeveelheid, maakt dat iemand bij het eten van een kleine hoeveelheid al een flink verzadigingsgevoel krijgen.

Het is dit verzadigingsgevoel dat het iemand die af wil vallen gemakkelijker maakt om niet verder te eten. Vaak is dit verzadigingsgevoel zo intens, dat iemand ook geen lust meer heeft om door te eten.

 

Doelgroep 

De hypnotische maagband is dus een gereedschap, dat maakt dat iemand tijdig stopt met eten. Het is dus uitermate geschikt middel voor mensen die last hebben van almaar teveel eten en hiermee niet of moeilijk kunnen stoppen. Het is niet bedoeld voor mensen die, om af te vallen, weinig moeite hebben om op een gezonde manier gezonde hoeveelheden eten.

 

Inhoud van de opleiding

De TranceArt Academie organiseert met Jos Olgers een opleiding voor (bijna) afgestudeerde hypnotherapeuten. In deze opleiding wordt de hypnotherapeut adequaat getraind om verantwoord te kunnen werken met de hypnotische maagband.

Naast kennisoverdracht, wordt veel aandacht besteed aan het praktisch werken met het installeren van deze maagband en het begeleiden van deze cliënten. Kennis zonder training leidt tot therapeuten die uiteindelijk niet met een gereedschap durven te werken of dit op een onverantwoorde manier doen, omdat ze de vaardigheden niet bezitten.

Thema’s en onderwerpen die aan bod komen zullen zijn: Essentie van de maagband (qua kennis, beeldvorming en zelf ervaren), diepe hypnotische trance en verkenning van de maagband, afstemming op de individuele cliënt, indicaties en contra-indicaties, specifieke intakeaspecten, individueel behandelplan en protocol, creëren en bespreken van eigen suggestieve teksten, afgestemde zelfhypnose, havening techniek.

Het doel van deze opleiding van 2 keer 2 dagen is, dat de hypnotherapeut na afloop in staat is om op een veilige en doeltreffende manier, zelfstandig afgestemd te werken met de hypnotische maagband.

 

Cursusmateriaal

Hypnotische-maagband-(web)Als cursusmateriaal ontvangt de student een uitgebreid beschreven protocol, dat hij als leidraad kan gebruiken wanneer hij met de hypnotische maagband werkt. Dit protocol is door ovw.training in eigen beheer uitgegeven is is (voorlopig) uitsluitend bestemd voor hypnotherapeuten die deze bijscholing volgden. Het ISBN nummer is 978-90-823770-0-2.

Jos Olgers, de docent/trainer, werkt om dit moment aan een uitgebreide reader. Het is niet helemaal zeker of deze tijdens de opleiding helemaal klaar is.

 

Docent/trainer

De opleiding wordt gegeven door Jos Olgers. Sinds 1985 is hij werkzaam als hypnotherapeut. Van 1989 tot 1992 was hij werkzaam als docent hypnotherapie bij het Atma Instituut. In 1998 richtte hij met Bertien van Woelderen de TranceArt Academie op, waar zij tot 2013 directeur en docent waren. Jos Olgers geeft nog steeds diverse lessen binnen de Opleiding Hypnose- en Regressietherapie aan de TranceArt Academie.

Hij is tevens auteur van twee handboeken: Handboek Hypnotherapie en Medische Hypnotherapie.

 

Gegevens

Data: 1e Lesblok: 12 en 13 juni 2015
2e Lesblok: 25, 26 september 2015
Accreditatie: NBVH 24 bijscholingspunten
Inhoudelijke informatie: Jos Olgers (info@josolgers.nl)
Inschrijven: Klik hier
Locatie en organisatie: TranceArt Academie
Colijnplein 16
2555 HA Den Haag
Telefoon: 070 – 7371155
info@tranceartacademie.nl

 

 Jos Olgers©